Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätningar
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)

Villkor (TOS)
Första Föregående Nästa Sista

Prislista ServIT eHelpdesk

Grundpriset är alltid baserat på antalet användare. Priser anges per användare och månad (om inget annat anges). Alla priser i SEK exkl. moms

Minimipris (oavsett val nedan) per användare och månad är 99:-

Denna prislista gäller för tjänstealternativet Bas. Kontakta oss för offert vid behov support eller avancerade CallCenter funktioner (Pro - t.ex. många köer, menyval, integrering med andra system etc)

Kontaktytor

Beskrivning Pris Info
Telefon 149 Handläggare kan ta telefonsamtal från köer (CallCenter)
Chatt 49 Handläggare kan chatta med kunderna
E-post 49 Hantering av inkommande e-post (måste ha ärendehantering)
Kontaktformulär på webben 29 Ta emot ärenden via kontaktformulär på webben (måste ha ärendehantering)
SMS 49 Ta emot ärenden via SMS meddelanden (måste ha ärendehantering)
Kombipris
Alla kontaktvägar
279 Specialpris för alla funktionerna (ovan)

Tjänster

Beskrivning Pris Info
Ärendehantering 69 Organisera och fördela arbetsuppgifterna
Kundregister (CRM) 49 Säljstöd, kundvård och aktivitetsuppföljning
Telemarketing (TM) 189 Funktion för att ringa ut till era kontakter (inkl. Ärendehant och CRM)
IP-telefoni (SIP) 49 Använd SIP telefon. Antingen bara för inkommande samtal eller som din vanliga kontorstelefon

Erbjudande

Beskrivning Pris Info
Alla kontaktytor och alla tjänster (ovan) 349 Använd hela eHelpdesk

Telefonnummer

Du kan reservera nummer eller nummerserier. Kontakta oss för beställning

Beskrivning Pris (per månad) Info
Enstaka nummer 49 010-, 08- eller riktnummer som ej slutar på 0
Enstaka noll-nummer 89 010-, 08- eller riktnummer som slutar på 0
Enstaka nollnoll-nummer 290 010-, 08- eller riktnummer som slutar på 00
Porterat nummer 35 Om du har eget nummer som porteras till IP-Only (vår operatör)
10-nummer serie 290 10 st. 010-, 08 eller riktnummer i serie
100-nummer serie 900 100 st. 010-, 08 eller riktnummer i serie

Samtalspriser

Kostnad när vi kopplar fram samtal till handläggare över det publika telenätet eller när utringning sker via oss (SIP). Kontakta oss för aktuella priser.

Tillval

Beskrivning Pris Info
Inspelning av samtal 29 Pris per användare och månad
Nöjd Kund Index (NKI) 29 Pris per användare och månad
Utgående SMS 0,60:- st. SMS till kunder (CRM/Ärendehant.)

Övrigt

Kontakta oss för detaljuppgifter eller om du vill beställa

Beskrivning Pris Info
Extra kö (chatt/telefoni)
Nöjd Kund Index (NKI) Mät hur kunden upplevde samtalet
Voicemail Ta emot röstmeddelande via e-post
Portering av nummer
Eget "special-nummer" (020 etc)
Eget personligt nummer (SIP)
Egen subdomän t.ex. mittbolag.servit.se

Uppdaterad 2013-06-07, gäller tills vidare. Ev. ändringar aviseras alltid minst 3 månader i förväg.

Vanliga frågor FAQ. Kontakta oss här


Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig version (alla sidor)